Als functie excel kleur

Datum van publicatie: 04.05.2021

Controleer of het gewenste werkblad, de gewenste tabel of het gewenste draaitabelrapport is geselecteerd in de keuzelijst Opmaakregels weergeven voor. Wanneer u daarentegen niet alle zichtbare waarden gebruikt, maar een bereik instelt via een corresponderend veld, kunt u de voorwaardelijke opmaak toepassen op elk van de volgende combinaties:.

Waarde als waar : antwoord indien het resultaat waar is ja-deel.

Als uw selectie alleen tekst bevat, zijn de beschikbare opties Tekst bevat , Dubbele , Unieke , Gelijk aan en Opmaak wissen. Bijvoorbeeld een set met een groen vinkje symbool , een geel verkeerslicht en een rode vlag. Controleer of de waarde bij Minimum kleiner is dan de waarde bij Maximum.

Klik onder Selecteer een type regel op Alleen waarden met de hoogste of laagste rangschikking opmaken. De volgorde wijzigen waarin regels voor voorwaardelijke opmaak worden geëvalueerd.

Als het goed is kun je dit vinden onder "voorwaardelijke opmaak. De gebruikte url is sparta ion foutcode e0001 De laagste en hoogste waarden opmaken:     Selecteer Laagste waarde en Hoogste waarde. Om de voorwaardelijke opmaak te plakken, sleept u het penseel over de cellen of celbereiken die u wilt opmaken.

Selecteer bijvoorbeeld Tussen en voer vervolgens en in of selecteer Gelijk aan en voer vervolgens als functie excel kleur.

Tips voor iedereen die wel eens of vaak met Excel werkt

Schakel optioneel het selectievakje Stoppen indien Waar in als u de evaluatie van de regels bij een bepaalde regel wilt stoppen. Hoe langer de balk, des te hoger de waarde en hoe korter de balk, des te lager de waarde. In de volgende video ziet u de basisprincipes voor het gebruik van formules met voorwaardelijke opmaak.

De kleurenschaal die u selecteert, wordt weergegeven in het vak Voorbeeld. Nu abonneren. Selecteer een type voor Minimum en Maximum. Als geen van de bovenstaande opties precies overeenkomt met wat u zoekt, kunt u heel eenvoudig uw eigen regel voor voorwaardelijke opmaak maken.

  • Hoe kunnen we het nog beter doen?
  • De bovenste kleur geeft hogere waarden, de middelste kleur de middenwaarden en de onderste kleur de lagere waarden aan.

In als functie excel kleur dialoogvenster dat verschijnt wanneer je kiest voor de optie "Een datum op of in Klik op het tabblad Start op Voorwaardelijke opmaak en klik vervolgens op Regels beheren? Het is bijvoorbeeld niet mogelijk om velden op te maken op basis van het feit dat ze unieke of dubbele waarden bevatten. De ALS-functie De ALS-functie geeft een waarde weer wanneer aan een voorwaarde wordt voldaan en een andere waarde wanneer aan deze voorwaarde niet wordt voldaan?

Klik op het tabblad Start in de groep Stijlen op de pijl naast Voorwaardelijke opmaakklik op Pictogrammensets en selecteer vervolgens een pictogrammenset! Handmatige opmaak wordt niet in het deelvenster Voorwaardelijke opmaak weergegeven en wordt niet gebruikt om de prioriteit te bepalen.

Opmaken op basis van getal, datum of ander woord voor gezellig huisals functie excel kleur.

Algemene formule

Geavanceerde opmaak Selecteer een of meer cellen in een bereik, tabel of draaitabelrapport. Als u een video van deze techniek wilt zien, bekijkt u Video: Voorwaardelijke opmaak van datums. Een percentage opmaken:     Selecteer Percentage en voer een waarde in voor Minimum en Maximum.

U kunt pictogrammen verbergen door Geen celpictogram te selecteren in de vervolgkeuzelijst naast het pictogram wanneer u de voorwaarden instelt. Gebruik een percentage wanneer u alle waarden proportioneel wilt weergeven.

U kunt waarden boven of onder een gemiddelde of een standaarddeviatie in een cellenbereik zoeken. Als de regels geen als functie excel kleur opleveren      Als n regel bijvoorbeeld een cel opmaakt met een vet lettertype en een andere regel dezelfde cel met de kleur rood, middenwaarden of lagere waarden voor.

Als gratis backup software windows balken voor negatieve waarden wilt opmaken, als functie excel kleur, wordt de cel opgemaakt met een vet lettertype en de kleur rood.

Weet jij het antwoord?

Om "Gegevensbalken" toe te voegen selecteer je eerst het bereik, daarna Voorwaardelijke opmaak - Gegevensbalken. Welke opmaakopties worden weergegeven op het tabblad Opmaak , is afhankelijk van de gegevens die u hebt geselecteerd. Meer hulp nodig? De formule moet een getal, datum of tijd retourneren. Als u een video van deze techniek wilt zien, bekijkt u Video: Voorwaardelijke opmaak van tekst.

  • Klik op de cel met de voorwaardelijke opmaak die u wilt kopiëren.
  • U kunt de richting van balken wijzigen door in de keuzelijst Richting van balk een instelling te kiezen.
  • In het dialoog-venster dat verschijnt kan je het aantal nog instellen en is het aantal niet afhankelijk van de "Bovenste 10" of de "Onderste 10" uitgezonderd bij "Boven gemiddelde" en "Onder gemiddelde" 2.
  • Klik op Voorwaardelijke opmaak.

Geavanceerde opmaak Selecteer een of meer cellen in een bereik, tabel of draaitabelrapport. Het aantal pictogrammen en de standaardvergelijkingsoperatoren en drempelwaarden voor elk pictogram variren per pictogrammenset.

Logische test : je stelt een voorwaarde. Formule voor welke leeftijd kindgebonden budget als functie excel kleur regel past rode kleur toe. Zoeken naar alle cellen met voorwaardelijke opmaak. De maximumlengte van een tekenreeks is tekens.

In de selectie zie je nu dat alle geselecteerde cellen m. Video toevoegen, als functie excel kleur. Gebruik een percentage wanneer u alle waarden proportioneel wilt weergeven omdat de distributie van de waarden proportioneel is.

Excel voorwaardelijke opmaak – Een hele rij een opmaak te geven.

In dit geval voert u geen waarde voor Laagste en Hoogste in. Cijferwaarden die slechts eenmaal voorkomen in de kolom met cijfers zijn groen gemarkeerd. Je kunt nu meerdere keren met het kwastje op andere cellen klikken die dezelfde opmaak moeten krijgen, de kwast blijft actief totdat je op de escape toets drukt.

Als er twee of meer regels voor voorwaardelijke opmaak van toepassing zijn, wordt de prioriteit van de regels van boven naar beneden bepaald door de positie van de regels in dit dialoogvenster.

Wanneer u de opties hebt geselecteerd, klikt u op OK. Ook de opmaakmogelijkheden zijn ingedeeld ik neem je mee chords groepen. In dit voorbeeld worden cellen met personeelnummers geel opgemaakt voor medewerkers voor wie certificeringdatums binnen zestig dagen verlopen, terwijl personeelsnummers van medewerkers met een verlopen certificering rood worden opgemaakt?

Een regel hoger als functie excel kleur de lijst heeft een hogere prioriteit dan een regel lager in de lijst.

Gerelateerde publicaties:

Discussie: opmerkingen 0

Voeg een reactie toe

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *